net.sf.taverna.zaria.progress
Classes 
BlurredGlassPane
InfiniteProgressPanel